Toestemming voor het gebruik van cookies

Door op “Accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie.

Projecten

projecten

Onze projecten

Warmte Transportnet Oostland

Op dit moment worden meerdere scenario’s onderzocht om een regionaal warmtenet in Oostland te ontwikkelen. NetVerder is in verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de warmtetransportleidingen. Dit is een belangrijke stap naar een regionaal warmtenet.

Lees verder

Open warmtenet Delft

NetVerder werkt in Delft aan de ontwikkeling van een open warmtenet, samen met de gemeente Delft en de woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron. Dit project richt zich voornamelijk op het aansluiten van de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft. NetVerder is als toekomstig netbeheerder verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van dit warmtenet.

Lees verder

Warmtenet Hoek

Bewonersvereniging RestwarmteNet Hoek, Zeeuwind en NetVerder hebben een convenant gesloten over de ontwikkeling van een restwarmtenet in Hoek. Netverder heeft daarin de intentie uitgesproken om intensief samen te werken en te onderzoeken of er een restwarmtenet gerealiseerd kan worden.

Lees verder

Stoomnetwerk Rotterdam-Botlek

De industrie in het havengebied van Rotterdam heeft een grote energievraag. Daarnaast produceren sommige bedrijven veel stoom tijdens hun productieprocessen (bijvoorbeeld bij afvalverbranding) waar tot op heden elektriciteit wordt gegenereerd. De stoom zou beter afgezet kunnen worden naar naastgelegen bedrijven die juist deze hogedruk stoom nodig hebben bij het maken van nieuwe producten. Dit zal een zeer positieve impact hebben op de energie-efficiëntie. NetVerder brengt deze partijen samen en biedt met de benodigde infrastructuur bedrijven de mogelijkheid om stoom met elkaar uit te wisselen.

Lees verder

Vruchtenbuurt Den Haag

In de Vruchtenbuurt zijn bewoners een initiatief gestart om de wijk aan te sluiten op een duurzaam warmtenet. Ze hebben een coöperatie opgericht en het project gedoopt tot: Warm in de Wijk. Dit is een samenwerking tussen de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt en NetVerder.

Lees verder

Warmtenet Vlissingen

Samen met de gemeente Vlissingen, woningcorporatie l’escaut en energiecoöperatie Zeeuwind onderzoekt NetVerder de mogelijkheid van de aanleg van een warmtenet in de Panoramabuurt in Vlissingen. NetVerder is als toekomstig netbeheerder verantwoordelijk voor de eventuele aanleg hiervan. Dit nog aan te leggen warmtenet vormt een belangrijk onderdeel van het programma Panoramabuurt aardgasvrij.

Lees verder

Warmtenet Middelburg Dauwendaele

In Middelburg werken energiecoöperatie Zeeuwind, woningcorporatie Woongoed, Synthomer, gemeente Middelburg en NetVerder aan de inzet van de restwarmte van Synthomer om woningen in de wijk Dauwendaele duurzaam te verwarmen.

Lees verder

WKO-net Goes

In Goes is in 2002 een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) met bronnet ontwikkeld waarbij gebouwen warmtepompen kregen voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding. Als aanvullende warmtevoorziening wordt een oppervlaktewatersysteem ingezet. In 2018 heeft DNWG Warmte dit net op verzoek van de gemeente overgenomen en in de jaren daarop sterk verbeterd. Vanaf 2022 is dit systeem in beheer van NetVerder.

Lees verder

Open Innovatie WarmteNet op The Green Village

Het Open Innovatie WarmteNet biedt bedrijven de ruimte om in een bewoonde en regelluwe omgeving warmte-innovaties te testen, en onderzoeken met warmtenetten uit te voeren.

Lees verder