Stoomnetwerk Rotterdam-Botlek

Terug naar overzicht

Fase / status
In exploitatie
Oplevering
In exploitatie sinds 2013
Type project
Stoom

Stoomuitwisseling maakt aardgas overbodig

De industrie in het havengebied van Rotterdam heeft een grote energievraag. Daarbij produceren sommige bedrijven veel warmte tijdens hun productieprocessen (bijvoorbeeld bij afvalverbranding) terwijl andere juist een grote energievraag in de vorm van stoom hebben. NetVerder brengt deze partijen samen en biedt met de benodigde infrastructuur bedrijven de mogelijkheid om stoom met elkaar uit te wisselen.

In het industrieel havencomplex Rotterdam-Botlek is stoom een belangrijke ‘grondstof. Er zijn fabrieken waarbij warmte (stoom) wordt geproduceerd als gevolg van het bedrijfsproces (bijvoorbeeld AVR en Cabot) ener zijn fabrieken met een proces waarbij stoom nodig is (bijvoorbeeld Lanxess).Daarom is onderzocht hoe de uitwisseling van stoom tussen bedrijven met stoomproductie en stoombehoefte gerealiseerd kon worden. De eerste stoomleiding in de Botlek verbindt stoomproducent AVR sinds 2013 met stoomgebruiker Lanxess.

NetVerder is eigenaar van de infrastructuur en blijft doorontwikkelen in dit gebied. De bestaande leiding heeft nog voldoendecapaciteit voor uitbreiding, AVR heeft extra stoomcapaciteit beschikbaar en Cabot is sinds 2020 de tweede stoomaanbieder. Er lopen op dit moment gesprekken om nieuwe afnemers aan te sluiten op het netwerk, zodat het gebruik van aardgas gereduceerd kan worden en aanvullende CO2-besparingen mogelijk zijn.

Wim Roelofs
Projectontwikkelaar Stoom & Warmte