Toestemming voor het gebruik van cookies

Door op “Accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie.

Privacy statement NetVerder

projecten

NetVerder hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij persoonsgegevens van u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Wat doet NetVerder?

NetVerder is onderdeel van de Stedin Groep en een onafhankelijke infra-partner bij het oplossen van lokale vraagstukken voor nieuwe energie. Wij overzien het speelveld en slaan een brug tussen verschillende partijen. Om duurzame energie voor iedereen toegankelijk te maken ontwikkelen, realiseren en beheren wij kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige netwerken voor nieuwe energie.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die NetVerder verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Verbruikersgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt in correspondentie en/of die u telefonisch verstrekt.

Doeleinden van gegevensverwerkingen

NetVerder gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • In contact komen met sollicitanten;
 • Geïnteresseerden op de hoogte stellen van ontwikkelingen binnen NetVerder door middel van het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Opslaan van (zakelijke) contactgegevens in één centraal systeem;
 • Afhandeling van facturen;
 • Eenmalige contactopname na het downloaden van een publicatie zoals bijv. een whitepaper;
 • Inzicht krijgen in verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen.

Categorieën van de gegevens

NetVerder verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens voor haar opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

Categorie

Categorie

Categorie

Doel

Doel

Doel

NAW en contactgegevens

We verwerken NAW- en contactgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het administreren van klantcontactmomenten en voor partner- en klantcommunicatie. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Rekeningnummers / IBAN

Voor facturatie administreren we rekeningnummers van klanten.

Verbruikersgegevens

Inzicht krijgen in de verbruikersgegevens van (zakelijke) aansluitingen.

Bewaartermijnen

NetVerder bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden en volgens de bewaartermijnen die daarvoor gelden in wet- en regelgeving.

Verwerkers

NetVerder kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. NetVerder heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat NetVerder verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

Toestemming

NetVerder verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

NetVerder verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is NetVerder niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft NetVerder passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Cookies

Op de website van NetVerder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Met deze informatie kunnen we onze website optimaliseren. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het verbeteren van onze informatie en de vindbaarheid ervan.

Gebruik van cookies

De website van NetVerder maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren.

Standaard cookies

Deze cookies gebruiken we voor een goede werking van de website en het bijhouden van statistieken en analyses. Omdat deze cookies geen gevolgen hebben voor uw privacy, hoeft u hier geen toestemming voor te geven.

Soorten cookies

Er worden door ons 3 soorten cookies gebruikt. Onder de standaard cookies vallen de ‘functionele cookies’ en de ‘analytische cookies’. De persoonlijke cookies zijn de ‘cookies voor social media en advertenties’. Op basis van de cookies worden geen persoonlijke gegevens bewaard. Lees hieronder voor elk type cookie hoe ze werken en met welke partijen we samenwerken.

Soort cookie

Soort cookie

Doel

Doel

Functionele  cookies

Deze cookies zijn nodig om de site goed te laten werken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig.

Analytische  cookies

Met deze cookies analyseren we onder andere hoe vaak de website bezocht wordt, welke browsers er gebruikt worden en welke pagina’s bekeken worden. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren. We gebruiken deze informatie niet om persoonlijke profielen te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig.


Hoe lang worden cookies bewaard?

Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Er zijn tijdelijke cookies, welke direct verwijderd worden als u uw browser afsluit. Ook zijn er cookies die langer op uw computer blijven staan. Wij gebruiken zowel tijdelijke cookies als cookies die langer op uw computer blijven staan, tenzij u deze zelf verwijdert.
Dit kan in de instellingen van uw browser. 

Ontvangt u liever helemaal geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Toegang tot uw gegevens

Alleen voor medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Doorgifte buiten de Europese Unie

NetVerder verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat NetVerder verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren en een Data Transfer Impact Assessment uitvoeren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.
Indien u na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via privacy@stedin.net.

Contact

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door NetVerder, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen via info@netverder.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met NetVerder niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. NetVerder valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. NetVerder probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan NetVerder, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.
Schrijf u in op de maandelijkse updates en blijf op de hoogte van onze projecten.