Toestemming voor het gebruik van cookies

Door op “Accepteren” te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie.

Cookie voorkeuren

Open warmtenet Delft

Terug naar overzicht

Fase / status
In ontwikkeling
Oplevering
Exploitatie begin 2025
Type project
Warmte

Open warmtenet voor (huur)woningen in Delft

NetVerder werkt in Delft aan de ontwikkeling van een open warmtenet, samen met de gemeente Delft en de woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron. Dit project richt zich voornamelijk op het aansluiten van de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft. NetVerder is als toekomstig netbeheerder verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van dit warmtenet.

De ontwikkeling van dit project is in 2018 gestart. Samen met de woningcorporaties en onder regie van twee warmteregisseurs vindt het onderzoek naar de ontwikkeling van een open warmtenet plaats. Een openwarmtenet betekent een warmtenet waar meerdere warmtebronnen op aangesloten kunnen worden en eventueel meerdere leveranciers kunnen leveren. We ontwikkelen een ‘toekomstbestendig’ warmtenetwerk, waarbij we rekening houden met toekomstige uitbreidingen om zoveel mogelijk woning aan te kunnen sluiten.

Inmiddels vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voorde aanleg van het net. Zo worden er in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delftonderzoeken verricht rondom het tracé, bijvoorbeeld op het gebied van bodemkwaliteit of de impact op het milieu.

De eerste warmtebron voor dit warmtenet wordt een aardwarmte bron, genaamd Geothermie Delft. Deze wordt inmiddels gerealiseerd op de TU-campus in Delft. Naar alle waarschijnlijkheid komt er later ook een warmtebron van industriële bedrijven in de Rotterdamse haven bij. De warmte uit de Rotterdamse haven komt via ‘WarmtelinQ’. Dit is een nieuwe warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag voor de verwarming van woningen in die stad. Deze warmteleiding loopt dwars door Delft. Via een aftakking kan Delft er ook gebruik van maken.

Een open warmtenet is niet nieuw voor Nederland. In Zaanstad is inmiddels al sinds 2019 een open warmtenet in bedrijf. Het is de ambitie om in Delft in 2025 een operationeel warmtenet te hebben. Daarmee kunnen we uiteindelijk aan 15.000 afnemers in Delft warmte leveren.

Lees hier meer over het Open Warmtenet Delft

Zie ook het artikel van Omroep Delft over het bodemonderzoek

Ruud Cuijpers
Projectontwikkelaar Warmte